banner h2b1Banner 19b4b6

Mesajlar önceki sayfa

31.12.2011 Yeni Yıl Mesajı

Bir yılı daha geride bırakıyor, 2012’ye daha güçlü bir ekonomiyle ve daha büyük hedeflerle başlıyoruz.

2011 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni yapısıyla hizmet vermeye başladı. Büyüyen ekonomimizin ihtiyaçları doğrultusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde ticaret ile gümrük işlemlerini birleştirdik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni yapısıyla, ülkemizi dünyanın en kolay ve en güvenilir ticaret yapılan ülkelerinden biri haline getirme hedefi ile yola çıkmıştır.

2023 yılı için bir trilyon dolar dış ticaret hacmi hedefi olan ülkemizde, gümrük idarelerimizin rolü; gelişen ve büyüyen ticareti yasal zeminde kolaylaştırmak ve geliştirmektir. Bu çerçevede, gümrük işlemlerinin en kolay ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi yönündeki hizmetlerimiz önümüzdeki yıl “kâğıtsız beyan” “tek pencere” ve “ortak kapı” gibi uygulamalarla artarak devam edecektir.

Önümüzdeki yıl ticaret hayatımızla ilgili önemli yasal düzenlemeler yürürlüğe girecektir. Kamuoyunda “Hal Kanunu” olarak bilinen 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kanun ile sebze ve meyve ticaretinde tespit ettiğimiz israf ve kayıt dışılığa çare olacak düzenlemeler getiriyoruz.

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, yaklaşık 50 yıldır uygulanmakta olan, ancak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan Türk Ticaret Kanunu’nu da yeniledik. 1 Temmuz 2012 tarihinde mevcut Ticaret Kanunu’nun yerini alacak olan 6102 sayılı Kanun, ticari hayatımıza şeffaflık, hesap verebilirlik, kurumsallaşma ve elektronik ortamda hukuki işlem yapabilme gibi temel unsurlardan oluşan yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bu kapsamda ticaret sicili uygulamalarına yönelik “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)” üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sistem sayesinde Türkiye genelinde sicil kayıtlarının güvenli, düzenli ve eksiksiz olarak elektronik ortamda tutulması sağlanacaktır.

Türkiye Kooperatif tarihinde bir ilk olan Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi'ni de bu yılın ilk çeyreğinde hayata geçiriyoruz. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi, finans kuruluşları, meslek ve sivil toplum örgütleri, sendikalar ve üniversiteler olmak üzere 50’ye yakın ilgili kurum ve kuruluşun katıldığı geniş bir platformda hazırlanmıştır. 8.5 milyon insanımızı ilgilendiren bu belge ülkemizin kooperatifçilik tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Türkiye kooperatifçiliğinin vizyonunu belirleyen belge ile kooperatifçiliğe daha elverişli bir ortam oluşturmayı, sektöre olan güveni artırmayı, sektörün yaşadığı sorunlara çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz.

Dolayısıyla, 74 milyonluk nüfusa sahip olan ülkemizde, iş ve işlemleri basitleştirerek hem sanayici ve iş adamlarımızın önünü açmanın; hem de tüketicilerin haklarının güvence altında olduğu bir ticaret ortamı oluşturmanın gayreti içindeyiz.

Türkiye; genç nüfusu, milli ve kültürel değerleriyle dünyanın parlayan yıldızıdır. Yeni yılda ülkemizin dünyada her alanda daha etkin bir konuma geleceğine inanıyorum. Ülkemizin istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecinin artarak devam etmesini; 2012’nin ülkemiz ve tüm dünya için barış, huzur, refah ve hoşgörünün hüküm sürdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum.

HAYATİ YAZICI
GÜMRÜK ve TİCARET BAKANI