Banner 25banner h2Banner 23Banner 3Banner 4

Mesajlar önceki sayfa

10.05.2013 Hayati Yazıcı’nın Anneler Günü Mesajı

Anneler Günü Mesajı 2013

Bir ömür karşılıksız sevgiyle yavrusu için çarpan bir yürek, eşsiz fedakârlık ve merhamet, sınırsız hoşgörü, değeri ölçülemez bir emektir anne.

Yeryüzündeki en yüce görevi, her türlü zorluğa rağmen, karşılık beklemeden yerine getiren anneler; geleceği emanet edeceğimiz çocukları hayata hazırlamanın yanı sıra geleneksel kültür değerlerinin ve ortak geçmişin kuşaktan kuşağa aktarılmasında da hayati bir rol oynamaktadırlar.

Kadın “anne” olarak yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Annelik evrensel bir değerdir, tüm zamanlarda ve bütün toplumlarda kutsaldır. Annelik hakkı sadece dokunulamaz değil, aynı zamanda insanlığın bildiği en eski haktır

Anneler, her kültürde yeri doldurulamaz kutsal varlıklardır. Ancak onların bizim kültürümüzdeki değeri bambaşkadır. Bizim kültürümüzde cennet anaların ayaklarının altındadır. Bizim kültürümüzde ana gibi yar yoktur. Bizim kültürümüzde anaların hakkı ödenmez.

Anaları böyle baş tacı yapan bir kültürün mensupları olarak, geleceğin anneleri olan kadın ve kız çocuklarımıza da, nice evlatlar yetiştirip topluma kazandıran yaşlılarımıza da aynı özeni göstermeliyiz. İnsan onuruna yakışan bakım hizmetinden, istihdama, eğitimden, sosyal ve siyasal hayata katılıma kadar her alanda onların layık oldukları konuma gelmeleri için çaba sarf etmeliyiz. Toplumumuzun, çocuk yetiştirmede bilinçli ve özenli, sosyal hayatta yer alan, eğitimli, bilgili, niteliği ve donanımıyla dünyanın baş döndürücü değişimine ayak uydurabilen, özgüveni yüksek, girişimci annelere her zaman ihtiyacı vardır.

Kadınların anne olmalarından gelen bu farklılık toplumsal yaşamın her alanına yansımıştır. Kadınlar her zaman toplumun en üretken kesimini oluşturmuş, bu üretkenlikleriyle de sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli unsuru haline gelmişlerdir.

Özellikle ülkemiz açısından sosyal ve ekonomik kalkınmada ilerleme kaydedilmesi noktasında kadın girişimciliği oldukça önemli bir araçtır.

12. yüzyılda Anadolu kadınları, Baciyan-ı Rum adıyla örgütlenerek, sosyal hayata “serbest” ve “görünür” bir biçimde katılmışlardır. Kendilerine ait işyerlerinde, belirli bir disiplin ve iş ahlakı ile çalışan Bacıyan-ı Rum kadınlarının sosyal ve kültürel hayata oldukça büyük katkıları olmuştur.

Geçmişten bugüne toplumsal mirasımızı yaşatmada, kültürel ve ahlaki değerlerimizi aktarmada, geleceğin teminatı çocuklarımızı topluma hazırlamada kilit rol üstlenen annelerimizi yüceltmek, değerlerini korumak, saygıda kusur etmemek, onların yüzlerini güldürmek için her birimiz evlat olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz.

Bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri olan Âşık Veysel annesi için şöyle diyor:

“…Veysel der kopar mı Analar bağı
Analar doğurmuş ağayı, beyi
İşte budur sözlerimin gerçeği
Okuttu, öğretti, büyüttü anam…”

Anneler Günü’nün, annelerimizin değerini hatırlamak ve onların gönlünü almak için bir vesile olmasını diliyor, tüm annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.


Hayati YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı