b4b1Banner 18Banner 3Banner 19

Mesajlar önceki sayfa

25.01.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı’nın 2014 Yılı “Dünya Gümrük Günü” Mesajı


Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak üzere her yıl ‘Dünya Gümrük Günü’nü kutluyoruz.

Ülke olarak kurucu üyesi olduğumuz Gümrük İşbirliği Konseyi’nin ismi, 1994’te “Dünya Gümrük Örgütü” olarak değişti. Örgüt bugün 179 üyesiyle uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştirmektedir.

Bu sene “Dünya Gümrük Günü”nün sloganı; “İletişim: daha iyi bir işbirliği için bilgi paylaşımı” olarak kabul edilmiştir. İletişim, bilgi ve enformasyonun kişiler arasında karşılıklı olarak paylaşıldığı iki yönlü bir süreç olmasının yanı sıra; bilgiyi aramakla, keşfetmekle, araştırmakla ve üretmekle de alakalıdır.

Gümrükler bakımından sağlam bir iç ve dış iletişim stratejisinin tesisi; şeffaflığı geliştirmekte, diyaloğu kolaylaştırmakta, güven tesis etmekte ve karşılıklı anlayışı teminat altına almaktadır. Sınırların belirsizleştiği, bilginin her yere dağıldığı, etkileşimin arttığı günümüzde, gümrükler arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek önemlidir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurumların birbirleriyle olan ilişkisi ve işbirliği, ticaretin genel ahenk ve işleyişi bakımından son derece önemlidir.

Gümrükler; dünya pazarının ve uluslararası ticaretin gelişmesinde ve ticaretin kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu öneme binaen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak “Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” projelerimizi hayata geçiriyoruz.
 

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasıyla birlikte yine gümrük işlemlerini hızlandıran ve kolaylaştıran “Yerinde Gümrükleme” ve “İzinli Gönderici” uygulamalarını başlattık.
  • Ortak Transit Rejimini uygulamaya geçirdik. Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olarak; transit işlemleri açısından AB üyesi bir ülke gibi işlem yapabilecek konuma geldik. Gümrüklerimiz, karşılıklı veri transferi yoluyla Avrupa’daki yaklaşık 3 bin gümrük idaresiyle entegre oldu.
  • Tek Pencere uygulamasıyla kurumlararası eşgüdümü ve koordinasyonu sağlayarak gümrüklerimizde farklı kurumların sorumluluğunda olan iş ve işlemlerin tek merkezden yapılmasını hedefliyoruz.
  • İdari kapasite konusunda personel takviyesi yapıyor, gümrük idarelerimizin fiziki şartlarını ve teknik donanımlarını geliştiriyoruz.

Gümrükler, ülkelerin ekonomik yapısının temel taşlarını teşkil etmektedir. Etkin gümrük rejimleri ülkelerinin rekabet güçlerine çok önemli katkılar yapabilmektedir.


 

                                                                                                                                                                         Hayati Yazıcı
                                                                                                                                                               Gümrük ve Ticaret Bakanı