b6b8hy1banner h1Banner 21

Mesajlar önceki sayfa

08.03.2012 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Medeniyetlerin gelişmesinde kadınların oynadığı rol çok önemli ve özeldir. Anadolu medeniyetinin en büyük zenginliklerinden biri kadınlardır.

 

Kadınlar, ürettikleri artı değerle bu coğrafyada ekonomiye hayat vermiş, barışa katkı sağlamış ve sosyal sermayemizi güçlendirmiştir. Türk kadını tarih boyunca toplumda üstlendiği rolle zaferlerin, toplumsal başarıların gizli mimarı olmuştur. Tarihimizde eşsiz hizmetleri olan kadınlar Anadolu’nun fethinin başladığı 1071 tarihinden itibaren Anadolu’da sonsuza dek yaşanacak birlik ve beraberlik ruhunu tesis etmede öncü olmuşlardır.

 

Anadolu’da kadınlar ticari hayatın da hep içinde yer almışlardır. 12. yüzyılda Baciyan-ı Rum (Anadolu Bacıları)  adıyla örgütlenerek, sosyal hayata serbest ve görünür bir biçimde katılmışlardır. Kendilerine ait işyerlerinde, belirli bir disiplin ve iş ahlakı ile çalışan Bacıyan-ı Rum kadınlarının sosyal ve kültürel hayata da oldukça büyük katkıları olmuştur. O dönemde Kayseri’deki sanayi sitesinde kadınlara ait iş yerleri bulunurdu. Bacıyan-ı Rum teşkilatına mensup kadınlar bu sanayi sitesinde el sanatlarını ve mesleklerini icra ederlerdi. Dünyanın ilk kadın örgütü olan Baciyan-ı Rum teşkilatı Anadolu kadınlarını, askerlikten sanata kadar çeşitli alanlarda eğitmiştir. Böylece kadınların toplumsal hayatın her alanında yer almasını hatta öncü bir rol üstlenmesini sağlamıştır. 

 

Bacıyan-ı Rum teşkilatı; kadınların yüzlerce yıldır Anadolu’da ticaretin ve sosyal hayatın her alanında yer aldığının açık bir kanıtıdır. Türkiye olarak hedefimiz refahın artırılması için ekonomiye dâhil olmayan kadın potansiyelimizi aktif hale getirmektir. Bu hedefimize ulaşmada beşeri yönden büyük bir kapasiteye sahip ülkemizin kaynaklarının etkin kullanımı için girişimciliğin arttırılmasını en iyi yol olarak görüyoruz. Ülkemizde 200 bini aşkın kadın esnaf ve sanatkârımız, 90 binden fazla tacir kadınımız bulunmaktadır. Bu rakamlar bize, kayıtlı esnafların %10’luk bir kısmının, kayıtlı tacirlerin ise yüzde 6,5’lik bölümünün kadın olduğunu göstermektedir. Kadın girişimcilerin sayısının artması, ekonomik kalkınma kadar, sosyal kalkınma açısından da büyük önem taşımaktadır.

 

Girişimci kadınların kendi aralarında dayanışma sağlamaları, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde örgütlenmeleri ve işbirliği mekanizmaları oluşturmaları küreselleşen dünyanın önemli ihtiyaçları arasındadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde de kadınlarımızın kooperatif çatısı altında bir araya gelerek emeklerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 100’e yakın “Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi” kurulmuştur. Kadın kooperatifleri hem üretimi hem de işletmeyi içerdiğinden, kadınlar bu kooperatiflerde çalışma, üretme ve ekonomik gelir elde etme imkânını bulmaktadırlar. Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’nde de kadın kooperatifçiliğine özel önem verilerek; “kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulması” tedbiri yer almaktadır.

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkemiz ve dünya kadınları için yapılacak çalışmalara güç katmasını diliyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.