b1Banner 19Banner 20Kooperatifçilik Eylem Planıb4

Konuşmalar önceki sayfa

30.09.2011 MÜSİAD TOPLANTISI, ERZURUM

Sayın Başkan,
MÜSİAD Üyesi Değerli İşadamlarımız,
Kıymetli Misafirler;


MÜSİAD Erzurum şubesinin organize ettiği böyle kapsamlı bir toplantıda Erzurum’da sizlerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyuyor, hepinizi gönülden sevgi ve saygıyla selamlıyorum…

Türkiye son 9 yıllık dönemde iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede ve ekonomide son derece başarılı bir performans sergilemiştir.

MÜSİAD’ın bu toplantı için hazırladığı raporda da vurguladığı gibi; “Ülkemiz AK Parti döneminde, son yıllarda yaptığı atılımlarla ekonomik, siyasi ve hukuki konumunu, güvenilirliğini tüm dünyaya ispatlamıştır.”

 • Birçok bölgesel meselenin çözümü için aktif çaba harcıyoruz.
 • Bu olumlu çabaların yansımasını ekonomide de açıkça görmekteyiz.
 • İhracatta, doğrudan uluslararası yatırımlarda, turizmde, tarihi rekorlar elde ettik.

Şu rakama dikkatinizi çekmek istiyorum:

 • Bütçe, bu yılın ilk 6 ayında genel seçim dönemi olmasına rağmen 2,9 milyar Lira fazla vererek son 41 yılın rekorunu kırmıştır.
 • Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 16’ıncı, Avrupa’da ise 6’ıncı sıradayız.
 • Kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 10 bin doları geçti. 2023 hedefimiz ise 25 bin doları yakalamaktır.
 • Geçen yıl yüzde 10,5 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 9,2’ye düştü.
 • Enflasyon yüzde 6,7’ye geriledi.
 • 2011 Temmuz ayı itibariyle yıllık ihracatımız 127,1 milyar dolar,
 • İthalatımız ise 226,6 milyar dolar oldu.
 • Milli gelirimizi 736 milyar dolara çıkarttık.
 • 2011 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 büyüme ile Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan ülkemiz, 2011 yılının ilk yarısında yüzde 10.2’lik büyümeye ulaşmıştır.
 • Bizim beklentimiz önümüzdeki süreçte 3. Çeyrekte ve 4. Çeyrekteki rakamlarla birlikte Türkiye’nin 2011 yılında da ortalama yüzde 7 civarında bir büyüme rakamını yakalamış olmasıdır.
 • Önümüzdeki süreçte cari açıkla mücadele edeceğiz. İthalatı azaltan, ihracatı arttıran, yabancı sermayeyi adeta Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtan bir teşvik sistemi yapacağız.
 • Orta vadeli program çalışmalarını, bütçe çalışmalarıyla birlikte neticelendirmek istiyoruz. Böylece orta vadeli program ile bütçe hedeflerinin uyum içinde olmasını sağlamış olacağız.
 • 2012 yılıyla ilgili hedefleri de orta vadeli programda bu çerçevede ele alacağız. Ama IMF'nin öngördüğü gibi Türkiye ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2,5'lik büyüme şeklinde değil, çok daha yüksek bir büyüme ile yoluna devam edeceğine inanıyorum.
 • Avrupa ve Amerika’da ciddi sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye ekonomisi alt yapıları ve özel sektörün dinamizmi sayesinde bu krizin içerisinden fırsatlar yakaladı.
 • Öte yandan dünyada 2011 yılı, ekonomide yeni bir kriz ihtimaline yönelik tartışmalara sahne oluyor.
 • Türkiye ise güçlü makroekonomik yapısıyla, bu tartışmaların dışında yer alan ender ülkelerden biridir.
 • Bugün Türkiye, dünyada yaşanacak her sorunun üstesinden gelebilecek sağlam bir ekonomik zemine sahiptir.
 • Ülke olarak, 2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz.
 • Sadece mali yapımız itibariyle değil, özel sektörümüzün gücü ve dinamizmi açısından da son derece başarılı bir ülkeyiz.
 • Ülke olarak son yıllarda katettiğimiz mesafe, gösterdiğimiz performans 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor.
 • Yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da, ülkemizin bu büyük yürüyüşünde çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu yeni yapılanma; önümüzdeki dönemde gümrüklerde, ticarette çok daha hızlı bir gelişme olacağının açık bir göstergesidir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasını hızlandırmak için; Alt yapı çalışmaları dâhil olmak üzere, yatırımlarımız ve idaremizi güçlendirici faaliyetlerimiz devam etmektedir.

GÜMRÜK KAPILARININ YENİLENMESİ

 • Bu çerçevede özellikle sınır kapıları olmak üzere ticaretin geliştirilmesi ve daha kolay hale getirilmesi amacıyla gümrük idarelerini daha modern bir yapıya kavuşturacak çalışmalara öncelik veriyoruz.

Gümrük kapılarımızı yenilemek ve potansiyelini arttırmak üzere en verimli uygulama olan; YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu çerçevede;

 • Gürbulak, İpsala, Cilvegözü, Habur, Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp Gümrük Kapılarını yenileyerek hizmete açtık.
 • Nusaybin Gümrük Kapısının ise inşaat çalışmaları devam ediyor, bu yıl içinde işletme dönemine girecektir.
 • Diğer taraftan; Dilucu, Akçakale, Türkgözü, Esendere, Dereköy, Karkamış, Öncüpınar, Yayladağı, Pazarkule, Ali Rıza Efendi, Çıldır-Aktaş ve Kapıköy Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılandırılması için çalışmalar devam ediyor.
 • Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Nisan 2011’de küçük araç ve yolcu işlemlerine açılmıştır. Kapıköy Gümrük Kapısının bölge ekonomisine, istihdamına katkısı bakımından hizmete cevap verebilmesi ve kapasitesinin arttırılması için Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında arazi kamulaştırma ve tahsis işlemleri çalışmaları başlamıştır.
 • Erenköy Gümrük tesislerinin yeniden yapılandırılması amacıyla da ön yapılabilirlik etüdünü hazırlayarak Yüksek Planlama Kurulu’ndan yetki talebinde bulunduk.
 • Gürbulak sınır kapısında, fiziki şartlar, elektrik ve iletişim altyapısından kaynaklanan sıkıntılar denetim elemanlarımız ve yerinde tespit için görevlendirilen Bakanlık temsilcilerimiz tarafından rapor edilmişti.

Neticede; Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında Ağustos 2011 tarihinde “Gürbulak Gümrük Kapısı Ek Uygulama Sözleşmesi” imzalanarak eksiklerin tamamlanması için çalışmalara başlandı.

Bu sözleşme kapsamında kaçakçılıkla mücadele ile saha güvenliğinin sağlanması, ayrıca yolcu ve araç trafiğinin seri bir şekilde yapılmasına yönelik fiziki ve alt yapının güçlendirilmesine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerin bu yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

İş bitiminde 6 bin metrekare büyüklükte kaçak zannıyla el konulmuş araç parkı yapılarak, sahada mevcut araçlar buraya toplanacaktır.

Diğer taraftan Kapıda görev yapan ve sosyal tesislerden yararlanan personelin daha iyi koşullarda ikamet etmesi için de genel bütçeden 65 bin Lira ödenek gönderilmiştir.

KOMŞULARLA SINIR KAPILARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

İran ve Irak gibi komşu ülkelerle; karşılıklı olarak ticaretin canlandırılması ve geliştirilmesi, ticaret ve gümrük işlemlerinin daha süratli ve efektif yapılması hususunda her türlü işbirliği yapılmaktadır.

Bununla birlikte, yerel şartlar dolayısıyla gerekli müdahalelerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere mesai saatlerinin düzenlenmesi ülkemiz ve ilgili ülke hudut yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde karara bağlanmaktadır.

Son olarak 18 Ağustos 2011 tarihinde Gürbulak-Bazergan Kara Hudut Kapıları’nda yapılan ortak inceleme ziyareti vesilesiyle de konu gündeme gelmiş ve yerel makamlara mesai saatlerinin uyumlaştırılması talimatı verilmiştir.

 • Ayrıca, Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı da 2011’in Şubat ayında imzalanmıştır.
 • Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin bu Mutabakat Zaptı, iç onay işlemlerinin tamamlanması için Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmiştir.
 • Diğer taraftan, bu mutabakat zaptının eki protokoller için de müzakereler devam etmektedir.

Ayrıca 2011 yılı Kasım ayında yapılması planlanan Türkiye – İran Gümrük İdaresi Başkanları toplantısında da bu konu gündeme alınarak, yaşanan sorunların çözümlenmesi hedeflenmektedir.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI-BİLGİSAYAR

Gümrük kapılarımızın alt yapısını güçlendirmek üzere bilgisayar ve personel takviyesi konularında da hızlı hareket ediyoruz.

 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki gümrük idarelerinin bilgisayar takviyesi için, Bakanlığımızca Eylül 2011’de BİN civarında yeni bilgisayar ve hafıza biriminin alımı yapılmıştır.
 • Bunlar, Ekim ayı içinde ihtiyacı olan gümrük idarelerine hızla dağıtılacaktır.
 • Gümrük idarelerimizde kullanılan programların hızlarını arttırmak üzere bölgede bulunan veri hatlarının iyileştirilmesi için Türk Telekom ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz.
 • Telekomünikasyon altyapısındaki iyileştirmeler neticesinde en kısa sürede kesinti veya kilitlenme gibi sorunlar ortadan kaldırılacaktır.

PERSONEL ATAMALARI

Yine Gümrük kapılarımızdaki işlemleri hızlandırmak için personel atamalarını hızla yapıyoruz.

Bildiğiniz gibi Bakanlığımız personel ihtiyacı; açıktan atama yoluyla KPSS sonuçlarına göre, muhtelif unvanlarda personel alımı yapılarak ve yer değiştirme suretiyle karşılanmaktadır.

Bu çerçevede; 2011 yılı başından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren gümrük idarelerine toplamda 360 yeni personel alımı yapılarak bahsi geçen gümrük idarelerinde göreve başlatılmışlardır.

 • 2011 yılında toplam 5 bin kadro ve açıktan atama izni çerçevesinde personel alımı işlemleri devam etmektedir.
 • Bu yıl içinde bin 400 yeni personel alınmış, yıl sonuna kadar ise 800 boş kadro için personel alımı yapılacaktır.

Gümrük kapılarımızda gerek nicelik, gerekse nitelik olarak insan kaynakları kapasitesinin artırılması anlamında son yıllarda önemli aşamalar kaydettik, özellikle 2011 yılı bu konuda bir dönüm noktası olmuştur.

 • 2006 yılında merkez ve taşra birimlerinde toplamda 7 bin 600 personelimiz mevcutken, bugün itibariyle merkez ve taşra birimlerinde 10 bin 800 personelimiz görev yapmaktadır.

Alınan yeni kadroları da dikkate aldığımızda (boş kadrolar dahil) halen 17 bin 744 kadro sayısına ulaştığımız görülmektedir.

Önümüzdeki yıl da boş kadrolar için eleman alımı hızla devam edecek ve ihtiyaca göre ilgili birimlere ve bölgelere aktarılacaktır.

TRANSİT GEÇİŞLER ve ORTAK TRANSİT GEÇİS YÖNETMELİĞİ

Transit geçişlerle ilgili olarak da mevzuatımızda kolaylaştırma sağlanmıştır;

2006 Haziran ayından itibaren kara sınır kapılarında yoğunluk ve gecikmeleri önlemek amacıyla sadece transit işlemleri yapılmakta ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemleri ise iç gümrüklerde gerçekleştirilmektedir.

24 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Ortak Transit Yönetmeliği” pek çok yenilik ve kolaylık getirmiştir. Buna göre;

 • Taşımacılarımız, AB’ye yönelik taşımalarda, belge maliyeti olmaksızın ve alternatiflerine göre daha düşük maliyetle teminat kullanarak transit işlemi gerçekleştirebileceklerdir.
 • TIR Karnesi kullanımı asgari düzeye inecek bunun yerine daha az maliyetli olan ortak transit rejimi kullanılacaktır.
 • Ortak transit rejiminde nakliyecimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde gerekse AB gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşılacaklar.
 • Belirli güvenilirlik kriterlerini sağlayan taşımacılar, kapsamlı teminat, teminattan vazgeçme, izinli alıcı ve izinli gönderici gibi kolaylık sağlayıcı uygulamalardan faydalanacaktır.
 • Gümrük idareleri, ortak transit işleminin her adımını sistem üzerinde izleyeceklerdir.
 • Doğabilecek gümrük vergilerinin tamamı teminat altına alınacak, böylelikle kamu alacağı güvence altına alınmış olacaktır.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Gümrük kapılarımızla ilgili önemli bir başka nokta ise kaçakçılıkla mücadeledir.

Bakanlığımız her türlü ticari eşya, silah, nükleer ve uyuşturucu madde ve yasadışı insan ticareti ile mücadele etmektedir.

Özellikle son yıllarda personel sayısının artırılması, teknik cihaz temini ve alt yapı çalışmaları neticesinde kaçakçılıkla mücadelede önemli adımlar atılmıştır.

 • Sınır kapılarımızda ve limanlarımızda, araç ve konteyner tarama sistemleri, bagaj X-Ray sistemleri kurulmuştur.
 • Ülkemiz üzerinden yapılan transit sevkiyatların uydu vasıtasıyla anlık olarak izlenmesini sağlamak üzere bin 250 ünitelik Araç Takip Sistemi kurulmuştur.
 • Suiistimallere anında müdahale edebilmek amacıyla ayrıca 19 mobil müdahale aracı da çeşitli bölgelerde konuşlandırılmıştır.
 • Türkiye’de ilk defa Kapıköy/Van sınır kapısına tren x-ray cihazı kurulumuna ilişkin çalışmalar başlatılmış ve 2012 yılında faaliyete geçirilecektir.
 • Denizlerde kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak için kullanılan yüksek hızlı motorbot sayısı arttırılmış ve aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
 • Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı, kapalı devre televizyon sistemi, plaka okuma sistemi ve radyasyon güvenliği sistemi gibi sistemler de kurulmuş ve sürekli geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.
 • Uyuşturucu Kaçakçılığı ile mücadelede sınır kapılarımızda etkin olarak kullanılan Dedektör Köpekler ile güvenlik amaçlı kullanılan Bomba ve Patlayıcı dedektör köpeklerden yararlanılmaktadır.
 • Çay ve Tütün kaçakçılığı ile mücadelede Türkiye’de ilk defa Çay ve Tütün Dedektör Köpekleri yetiştirilerek limanlarımız ve sınır kapılarımızda kullanılmaya başlanmıştır.
 • Halen 23 narkotik dedektör köpeği, 4 bomba ve patlayıcı dedektör köpeği ile 6 adet çay ve tütün dedektör köpeği kara sınır kapıları ile hava ve deniz limanlarında görev yapmaktadır.
 • Tüm bu çalışmalar sonucunda;
 • 2005 - 2010 yılları arasında 11 bin 861 kaçakçılık olayında, 884 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ve 1 milyar 860 milyon TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 2 milyar 744 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur.
 • 2011 yılı ilk sekiz ayında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 95 olayda, 46 milyon TL değerinde uyuşturucu madde, bin 863 olayda 344 milyon TL değerinde ticari eşya yakalaması olmak üzere toplam 390 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir.
 • Akaryakıt, çay, sigara, et, şeker ve internet yoluyla yapılan kaçakçılıkla mücadele için özel çalışmalar yapılmaktadır.
 • Koordinasyonu tarafımca yürütülen akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında ilgili kurumların da görüşleri alınarak hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı” yürürlüğe girmiştir.

İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

Taşra teşkilatımızın yeniden yapılandırılması çerçevesinde bölge müdürlüklerimizin re-organizasyonu çalışmaları öncelikli olarak gündemimizde yer almaktadır.

Titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde, bölge müdürlüklerinin veya gümrük idarelerinin kurulması gereken yerlere karar verilmektedir.

Bu çerçevede belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yapılması yönünde gümrük idarelerinin uzmanlaşması ve gümrük işlemlerinin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ihtisas gümrüğü uygulamasına gidilmektedir.

İhtisas gümrüğü uygulaması, ülke ihtiyaçları dikkate alınıp ekonomiye yön verilmesi amacıyla, kamu kurumları arasında ortak çalışma sonucu oluşmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı dışındaki konularda ihtisas gümrüğü uygulaması Bakanlığımca belirlenmektedir. Günün ihtiyacına göre bu konuyu da masaya yatırmış bulunmaktayız.

Trabzon, Erzurum ve Van gibi illerimizde bazı alanlarda ihtisas gümrüğü uygulaması konusu da gündemimizdedir.

SINIR TİCARETİNİN HACMİ

Türkiye’nin kara, demiryolu, deniz ve hava hudut kapısı sayısı 132’dir.

 • 24 kara,
 • 7 demiryolu,
 • 47 hava ve
 • 54 deniz

hudut kapısını kapsayan 143 Gümrük İdaresi bulunmaktadır.

2008/14451 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine” İlişkin Karar kapsamında

Ağrı’da Sarısu, Hakkari’de Esendere, Van’da Kapıköy ve Iğdır’da Dilucu Sınır Ticaret Merkezi olmak üzere 4 adet Sınır Ticaret Merkezimiz bulunmaktadır.

Bununla birlikte, anılan Karar uyarınca, sınır ticareti sadece sınır ticaret merkezlerinden değil, Karar’da belirtilen yetkilendirilmiş gümrük kapılarından da yapılabilmektedir.

 • Sınır ticaretinin mahiyeti ve hacmini düzenlemek görevi Ekonomi Bakanlığımızın uhdesindedir.
 • Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’yla koordinasyon içinde bölgedeki ticari hayatın geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili planlamalar yapmaktayız.

BAKANLIĞIMIZIN ÇALIŞMALARI

Burada Özel sektörümüzü de etkileyecek Bakanlığımızın son dönemdeki yeni uygulamalarından da bahsetmek istiyorum:

A- GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ

Bakanlığımıza gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak “Gümrük ve Ticaret Konseyi” yakın bir zamanda hayata geçirilecektir.

Konseyin oluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları için yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Konseyin;

 • Tarafsız bir yaklaşımla ve objektif esaslara göre görüş ve önerilerini oluşturan,
 • Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeten,
 • Katılımcılığa ve ortak akla dayanan,
 • Uzlaşmayı esas alan,
 • Esnek ve hızlı karar alabilen,
 • Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek, sonuç odaklı çalışma kültürünü benimseyen,
 • Tüm paydaşlarının güvendiği saygın bir kurum ve danışma organı

olmasını hedefliyoruz.

Konseyin kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birikim ve deneyim sahibi temsilcilerinden oluşturulmasına önem veriyoruz.

B- YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

Yüce Meclisimizde mutabakatla kabul edilerek yasalaşan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Getirdiği yenilikler ve düzenlemeler çerçevesinde devrim niteliğinde sayılacak Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde;

 • yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi
 • şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi
 • kayıt dışılığın önlenmesi
 • şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması
 • bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması

gibi birçok hususa önemli katkı ve imkân sağlayacaktır. Böylece;

 • Ticari hayatta güven ortamı tesis edilecek
 • Ulusal ve uluslararası yatırımcılar için uygun yatırım ortamı oluşturulacak
 • Girişimciliğin önü açılacaktır.

C- HAL KANUNU VE HAL KAYIT SİSTEMİ

 • Hukuki alanda yaptığımız bir başka çalışma ise;

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunu yasalaştırmak olmuştur. Bu Kanun ise 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girecektir.

Kanunun getirdiği en önemli yenilik;

 • Malların toptancı haline bildirim esasıdır.
 • Malların toptancı haline bildirilmesi kaydıyla toptancı hal dışında da alım-satımının yapılabilmesinin de önü açılmıştır.

Bu Kanunun öngördüğü önemli bir düzenleme ise Bakanlığımız bünyesinde oluşturulacak “Hal Kayıt Sistemi”dir. Bu sistemle

 • Ülkemizde alım ve satıma konu sebze ve meyvelerin miktar ve fiyatlarına 24 saat Türkiye’nin her yerinden ulaşılır.
 • Bu alandaki Meslek mensupları kayıt altına alınır.
 • Üreticiler mallarını satacakları tacirlerin irtibat bilgilerine ulaşacak ve onlar hakkında doğru bilgi sahibi olur.
 • Böylece ürünlerini daha çok kâr edebileceği pazarlara yönlendirecek, geleceğe yönelik planlama yapabilecek ve tacirler karşısında daha güçlü bir pozisyon kazanır.
 • Kamunun sebze ve meyve ticaretine yönelik olarak daha sağlıklı değerlendirmeler yapması ve düzenlemeler oluşturması temin edilir.
 • Sektörde hesap verilebilirlik ve saydamlık sağlanacak, sebze ve meyve fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi de azalacaktır.

D- LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ

Depolanabilir tarım ürünleri ticaretinin geleceği olarak gördüğümüz Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulanması için hukuki altyapısını oluşturduk.

Lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte;

 • Üreticilerimiz; mahsullerini depolayabilecekleri sağlıklı, güvenli ve sigortalı depo imkânı elde edeceklerdir.
 • Lisanslı depo işletmelerince bu ürünlerin mülkiyetini temsil eden ürün senetleri çıkarılacaktır. Bu senetler kıymetli evrak hükmündedir. Böylece bu ürünlerin ticareti ürün senetleri vasıtasıyla Ürün İhtisas Borsası’nda gerçekleştirilecektir.
 • Üreticilerimiz isterlerse fiyatların düşük olduğu hasat döneminde ürünlerini elden çıkarmak yerine lisanslı depolara koyarak, ürün senetlerini teminat olarak gösterip uygun koşullarda kredi kullanabileceklerdir.

Böylece ülkemiz bölgemizdeki tarım ürünleri ticaretinin merkezi durumuna gelecektir.

Ürün İhtisas Borsası’nın kurulması konusunda da önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız. İnşallah, çok kısa bir süre içinde bu Borsa’nın kuruluşunu da gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapsamda;

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senetlerine ilişkin işlemleri elektronik ortamda yürüten Merkezi Kayıt Kuruluşu ile işbirliği içinde hareket ediyoruz.

 • Bu borsa kuruluncaya kadar, Polatlı Ticaret Borsası, ürün senetlerinin alım ve satımı konusunda yetkilendirilmiştir.

E- PERAKENDE SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

Perakende Sektöründe faaliyette bulunan ulusal marka sahibi firma temsilcileri ile yürüttüğümüz çalışmalarda sektörün karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için “Perakende Sektörü Eylem Planı” hazırladık.

 • Ayrıca ithal eşyasının koruma önlemleri ve ek mali yükümlülüklere tâbi olmaksızın yerli eşya ile birleştirilmesi ve ihracatçılarımızın maliyetlerinde oluşacak artışın önüne geçebilmek için Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeleri yaptık.

Getirdiğimiz yeni düzenleme ile;

 • İhracatçılarımızın, ithal eşyası ile yerli eşyayı pazara sunuma hazır hale getirmek için gerekli olan paketlenme ve birleştirme işlemlerini doğrudan kendi fabrika sahası veya paketleme ünitesinde yapmasına imkân sağladık.
 • Böylelikle, herhangi bir mali yükümlülük ve vergi yüküyle karşılaşmaksızın ihracatçı için önem arz eden zaman ve maliyet unsurlarında büyük kolaylık sağlandı.
 • Yeni düzenleme ile bu tarz işlemler için Gümrük İdaresine başvuru ve izin alma zorunluluğunu kaldırarak sadece gümrük idaresine bildirimde bulunarak, işlemlerin süratle gerçekleştirilmesini mümkün hale getirdik.

F- ORTAK TRANSİT YÖNETMELİĞİ

İhracat ve ithalatla uğraşan işadamlarımız için önemli bir başka gelişme de Ortak Transit Yönetmeliği’nin, 24 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmesidir.

Günümüzde taşımacılarımız Avrupa Birliği ülkelerine yönelik taşımalarda TIR Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde TIR karnesi kullanmaktadır.

 • TIR karnesi ile yapılan transit taşımacılıkta Karne, gümrük vergilerinin ödenmesini sınırlı düzeyde güvence altına almakta, geçilen ülke sayısına göre karne maliyetleri artmaktadır.

Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmasıyla birlikte taşımacılarımız

 • AB’ye yönelik taşımalarda, belge maliyeti olmaksızın ve alternatiflerine göre daha düşük maliyetle teminat kullanarak transit işlemi gerçekleştirebileceklerdir.

Ortak transit rejiminde nakliyecimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde gerekse AB gümrük geçişlerinde daha az bürokrasi ile karşılaşılacaklar.

 • Taşımacı elektronik beyanı her aşamasında izleyip taşımanın gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebilecektir.
 • Bu bağlamda, Türkiye’den bir AB ülkesine yapılacak karayolu taşımasında Gaziantep’ten açılacak bir T1 beyannamesi ile Hamburg ya da Londra’ya kadar eşyanın tek bir beyan ile taşınması mümkün olacaktır.

BÖLGENİN KALKINDIRILMASI

Kamu otoritesi olarak bölgede ticaretin gelişmesine ve bölge halkının refah düzeyinin artmasına büyük önem veriyoruz. Son yıllarda bölgede yaptığımız yatırımlar bölgenin sosyal ve ekonomik görünümünü oldukça değiştirmiştir.

 • Sadece 2011 Universiade Kış Oyunları kapsamında Erzurum’a yaptığımız yatırım 547 Milyon Liradır.
 • Oyunlar köyünde yapılan 3 bin kişilik modern öğrenci yurdu binası ile hava alanı yatırımları da bu toplama eklendiğinde sadece Kış Oyunları için Erzurum’a yapılan yatırım 654 milyon Liraya ulaşmaktadır. Bundan daha da önemlisi bu program kapsamında Erzurum’a 58 farklı ülkeden 2 bin 700 sporcu gelmiştir.
 • Universiade ile sadece Erzurum’u değil, Doğu Anadolu Bölgesi ve ülkemizdeki kış turizmini de dünya gündemine taşınmıştır.
 • Universiade projesi aslında bir KALKINMA HAMLESİ projesidir.
 • Bu proje ile kazanılan tesislerde Türkiye, bir kış olimpiyatı düzenleyebilecek duruma gelmiştir.
 • 2003 yılına kadar Erzurum’da 49 km olan bölünmüş yol ağı 467 km’ye çıkarılmıştır.
 • 2009 ve 2010 yıllarında Erzurum’da toplam bin 554 firma 26 milyon Lira sigorta prim desteğinden ve 3 bin 374 işveren ise vergi teşviki desteğinden yararlanmıştır.
 • 2011 yılının ilk üç ayında ise 5 firma enerji desteğinden, 4 firma bedelsiz arsa desteğinden ve 245 işveren de vergi teşviki desteğinden yararlanmıştır.
 • SODES kapsamında 2010’da Erzurum’da 57 proje için toplam 8 milyon Liralık destek sağladık, 2011 yılı hedefimiz ise 70 proje için 11 milyon Liradır.
 • Uluslararası Erzurum Hava Limanımız ise yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahiptir, 24 saat uçak inebilmekte, yurtdışından gelen uçakların gümrük işlemleri yapılabilmektedir.

Tüm bunlar Devletimizin bölgeye verdiği önemin ve yatırım yapma hususundaki kararlılığının açık bir göstergesidir. Bölgenin ekonomisini canlandırmak ve dünya pazarlarına açmak için özel sektörümüze de çok büyük iş düşüyor.

Erzurum’un; 18 Milyon Dolar civarında olan dış ticaret hacmini mutlaka arttırmalıyız.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ekonomik başarısının önemli aktörlerinden biri olan MÜSİAD’ın ve MÜSİAD’lı iş adamlarımızın Erzurum’da ve bölgede daha aktif rol oynayacağına inanıyorum.

MÜSİAD RAPORU DEĞERLENDİRME

Hemen ifade etmek isterim ki MÜSİAD Erzurum şube başkanlığının hazırladığı raporu dikkatle okudum.

Size bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet, titiz ve detaylı çalışmanız için çok teşekkür ediyorum.

Ülkemizin kıtalar arasındaki köprü vazifesini hakkıyla yerine getirmesi zaten bizim sorumluluğumuzdur.

Sizin değerlendirmelerinizi dikkate alacağız, planlamalarımızda yer vereceğiz.

 • Dış ticaret yolları için, ülkemizin tercih edilmesini geçerli kılacak önlemleri almamız gerektiği hususunda sizinle hemfikirim. Bunun için de SINIR KAPILARININ iyileştirecek ve tüm komşularımızın bizi tercih eder hale gelmesini sağlayacağız.
 • Raporda bahsettiğiniz “sıfır gümrük” ve “Somali’ye yardım” hususlarında da çalışma arkadaşlarıma talimat verdim, düzenlemelerin nasıl olabileceği hususunda çalışıyorlar. Ülkemizin geleceğine yaptığı yatırım ve sosyal sorumluluk anlayışıyla başta MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan olmak üzere tüm MÜSİAD üyelerine teşekkür ediyor; işbirliğimizin, güç birliğimizin, gönül birliğimizin bundan sonra çok daha güçlü devam edeceğine duyduğum inançla hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.