Banner 4b1Hayati Yazıcı Kaptan Oldub3Banner 21

Konuşmalar önceki sayfa

11.02.2012 İNEGÖL GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ AÇILIŞI

Sayın Milletvekilleri,

Çok Kıymetli İnegöllüler,

Ve Basınımızın Mümtaz Temsilcileri;

İnegöl Gümrük Müdürlüğümüzün açılışı vesilesiyle aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi gönülden sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan İnegöl, kadim bir medeniyete ve ticaret alanında engin toplumsal tecrübelere sahiptir.

İnegöl, İpek Yolu üzerinde ve hammadde kaynaklarına yakın olması nedeniyle tarih boyunca ticaretin ve önemli ulaşım yollarının merkezinde yer almıştır.

Avrupa’ya, Asya’ya ve Afrika’ya adaleti ve barışı götüren, bir dünya medeniyetini kuran Osmanlı Çınarı ilk kez bu topraklarda kök salmıştır.

1890 yılında yapılan "Şikago Ticaret ve Endüstri Fuarı" için davetiye gönderilen Türkiye’deki 15 odadan biri, İnegöl Ticaret ve Ziraat Odası'dır.

Bugünkü İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası da işte bu geleneğin devamıdır.

İnegöllü işadamlarımız da bu tarihi misyonu, buradan tüm dünyaya ihracat yaparak devam ettirmektedirler.

İNEGÖL’ÜN TİCARET HACMİ

Bugün İnegöl’ün ihracat rakamı 60 ilimizin ihracatını geride bırakacak bir noktaya gelmiştir.

-         İnegöl’ün ihracat rakamları hepimizin yüzünü güldüren rakamlardır.

-         İnegöl her sene ihracat fazlası veren bir ilçemizdir.

İnegöl’ün dış ticareti 2011’de 1 milyar doları geçti.

Yani 2010’a göre İnegöl’ün ihracatı %19 arttı.

Bu tablo son derece memnuniyet vericidir.

Önümüzdeki dönemde 2 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefine İnegöl’ün rahatlıkla ulaşacağına inanıyorum.

Bu vesileyle hem işadamlarımıza hem İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamıza gönülden teşekkür ediyorum.

 • İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin bir ilçede kurulan ilk Organize Sanayi Bölgesidir ve 1976 yılından bu yana faaldir.
 • İnegöl’ün 2. Organize Sanayi Bölgesi, “Mobilya İhtisas Sanayi” yine Türkiye’de bir ilktir.
 • İnegöl; ihracatta şehrin lokomotif sektörü olan mobilyacılıkta,  yurt içi satışların dışında, 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin “Mobilya Merkezi” olma yolunda önemli bir yol kat etmiştir.
 • Bugün ülkemizin mobilya ihracatının %15’i İnegöl’den yapılmaktadır.
 • Mobilya ihracatının bölgelerimize göre dağılımında İnegöl; İstanbul ve Kayseri’nin ardından üçüncü sırada yer almaktadır.

İnegöl, ihracat performansıyla ülke genelinde örnek bir noktadadır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ülke geneline baktığımızda, 2002’de 36 milyar Dolar olan ihracatımız 2011 sonunda 135 milyar dolara ulaşmıştır.

 • Ø Türkiye, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktır.
 • Ø Bunun için ihracatta hedefimiz 500 milyar dolardır.
 • İnegöl de bu süreçte ticaret hacmini 4-5 katına çıkaracak yatırımları ve hazırlıkları yapmaya bugünden başlamalıdır. Ben burada bu potansiyeli görüyorum.
 • Kişi başına düşen milli geliri 2002’de 3 bin 500 dolardan alıp, bugün 10 bin doların üzerine çıkardık. 2023 yılı hedefimiz ise 25 bin dolardır.
 • 2010 yılına geldiğimizde büyümemiz yüzde 9 olarak gerçekleşti. 2011 yılında yüzde 8’in üzerinde bir büyümeye ulaştık ki, kesin rakamları mart ayında hep beraber öğreneceğiz.
 • Bu büyüme istihdam üreten bir büyümedir.

Son 2 yıllık dönemde Türkiye’de toplam çalışan sayısı 3,5 milyon kişi arttı. Yani bu rakam ülkemizin nüfusunun yaklaşık yüzde 5’idir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre Türkiye, istihdamını en hızlı arttıran ve işsizlik oranını hızla düşüren ülkelerin başında gelmektedir.

Bir şeyin yokluğu insanı sevindirir mi? Evet sevindirir. İnegöl işsizlik sorununun olmadığı bir ilçemiz. Demek ki burada talep ve arz dengesi doğru kurulmuş.

 • Türkiye’de aynı zamanda gelir dağılımı da hızla düzeliyor.

Birleşmiş Milletler’in Ocak ayında açıkladığı 2030 yılı için öneriler geliştiren raporunda; dünyada gelir dağılımı düzelen iki ülke örnek olarak gösteriliyor. Bunlar Türkiye ve Brezilya’dır.

Ülkemizde gelir dağılımının dünyaya örnek olacak biçimde düzeliyor olmasının ardında hükümet olarak aldığımız tedbirler, yaptığımız düzenlemeler olduğu gibi önemli bir diğer faktör de Türkiye’de rekabetin artık daha iyi çalışmasıdır.

Anadolu’nun dört bir köşesinden yıldız firmalar doğuyor.

Bugün milyonlarca dolar ciro yapan, dünyanın her tarafına mal satan, çok farklı ülkelerde hızla şubeler açan, belki on yıl önce hiç kimsenin adını, sanını duymadığı firmalarımız var.

İşte bu yoğun rekabetin Türkiye’deki üretimde hem kalitenin yükselmesine, hem de fiyatların makul devam etmesine büyük katkısı var.

 • Girişimcilik, bir ülkenin en önemli değerlerinden biridir.

Hükümet olarak sanayi ve ticaret erbabımızın önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz ekonomide özel sektörün öncülüğüne inanıyoruz.

 • Birlikte çalışacağımız alanlardan biri ihracat pazarlarını çeşitlendirmektir.
 • Şu anda ihracatımızın yaklaşık yüzde 45’ini Avrupa’ya yapıyoruz.

Bunun korunması şüphesiz önemlidir.

Ama bizim ilgimizi daha uzaklara, Afrika, Ortadoğu ve Uzak Doğu gibi gelecek vadeden bölgelere çevirmemizde de çok büyük fayda var.

Bizim ekonomimiz ve sağladığımız istikrar güven üzerine kuruludur.

Bizim görevimiz ticaretin güvenli, rahat ve hızlı yapılmasını temin etmek.

Ama sizlerin ürettiğiniz ürünlerin de koşar adımlarla dünyanın her köşesine ulaşması gerekiyor.

MARKALAŞMA VE İNEGÖL GÜMRÜĞÜ

Değerli İşadamları,

Günümüzün ekonomik mücadelesi, markalaşma üzerinden yapılmaktadır.

Geleceğin lider ülkeleri, öncelikle kendi ülkelerinde üretilen ve tüketim alışkanlıklarına konu edilebilecek her türlü ürünü markalaştıran ülkeler olacaktır.

Bu noktada, her platformda dile getirdiğimiz 2023’te lider ülke Türkiye hedefine ulaşmak için markalaşmaya hak ettiği önemi vermeliyiz.

Türkiye 2023 yılı için koyduğu dünyada 10 marka hedefini gerçekleştirecektir.

Bu 10 markadan biri de İnegöl’den çıkmalıdır.

İnegöl bu potansiyele, bu güce, bu özgüvene ve bu bilgiye sahiptir.

İnegöl’de gümrük müdürlüğünün açılmasıyla birlikte 2012’nin İnegöl için bir atılım yılı olacağına inanıyorum.

Siz daha çok çalışacaksınız, biz daha çok destek olacağız.

1998’te İnegöl’de gümrük müdürlüğü açılmıştı ama çalışmaya başlamadan kapandı. Bu süreçte İnegöl’ün ticaret hacmi sürekli arttı ve sürekli fazla veren bir ticaret hacmi sergiledi.

Biz de İnegöl’ün yıllar önce hakettiği gümrük müdürlüğünü açarak sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

MOBİLYA İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI

İnegöl’de Mobilya İhtisas Gümrüğü oluşturulması yönünde de çalışmalarımız devam ediyor.

Mobilya cinsi eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerinden birinin İnegöl olmasını planlıyoruz.

 • Mobilya İhtisas Gümrüğü ile serbest bölgede mobilya imalatı yaptığını belgeleyen firmaların imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen, belirli tarifede yer alan mobilya cinsi eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 • “Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilmesi amacıyla Tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Gerekli işlemler devam etmektedir.

İNEGÖL BİTKİSEL ÜRÜN GÜMRÜĞÜ

Bitkisel ürün gümrüğü olmak yönünde de İnegöl’ün talebi var, biz bu konuyla da ilgileniyoruz. Bunu haklı bir talep olarak görüyoruz.

Ancak İnegöl’ün "Bitki ve Bitkisel Ürün Giriş Kapısı" olarak yetkilendirilmesinin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygun bulunmadığına dair görüş bildirildi. [5]

Biz bu konuya farklı bir çözüm oluşturmak için görüşmelerimize ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMALARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak tüm gümrük noktalarında ticaretin hızlı güvenli biçimde devam etmesi için bu dönemdeki yeni uygulamalarımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum.

 • Gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması, uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak “Gümrük ve Ticaret Konseyi”ni hayata geçiriyoruz.
 • Gümrük Antrepolarının Perakende Sektörüne Hizmet Veren Lojistik Dağıtım Merkezlerine Dönüşümü”nü sağladık.
 • Yerinde gümrükleme ile eşyanın gümrük sahasına gelmeden, işlemlerin doğrudan dış ticaret erbabının kendi depolarında veya antrepolarında yapılmasını sağlayan bir gümrükleme usulünü getirdik.
 • Ticaret işlemlerinin daha hızlı, verimli ve etkin bir şekilde tamamlanması amacıyla, Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistemi (NCTS) ve yeni özet beyan-varış/çıkış bildirimi çalışmalarını nihai aşamaya getirdik.
 • Gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek bir odaktan edinilmesi anlamını taşıyan ve girişimciliğin getirdiği büyük riskleri üstlenmenin yanında belge peşinde koşarak para ve zaman kaybı yaşayan ticaret erbabının işini kolaylaştıracak olan Tek Pencere Sistemini oluşturuyoruz.
 • Dış ticaret erbabının, gümrük işlemlerini gümrüğe gelmeksizin yapabilmeleri kolaylığını sağlaması nedeniyle kırtasiyeciliğe ve işlem maliyetlerine son veren Kâğıtsız Beyan uygulaması da yine sanayicimiz ve ticaret erbabımız için çok önemlidir.
 • Türkiye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yeni döneme, Yeni Ticaret Kanunu ile girmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu öncelikle şirketlerin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli düzenlemeler getirmektedir.

 • Kanunun ana hedefi; güçlü işletmeler, güçlü sermaye şirketleri ve güçlü Türkiye’dir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde şunları sağlayacaktır;

 • Yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi,
 • Şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi,
 • Kayıt dışılığın önlenmesi,
 • Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması,
 • Bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması.

Böylece;

 • Ticari hayatta güven ortamı tesis edilecek,
 • Tüm yatırımcılar için uygun yatırım ortamı oluşturulacak,
 • Girişimciliğin önü açılacaktır.
 • Ticarette şeffaflığın ve yeknesaklığın sağlanması noktasında farklı kurumlar tarafından toplanan verilerin tek çatı altında birleştirilmesini sağlayan Merkezi Kayıt Sicil Sistemi’ni (MERSİS) oluşturuyoruz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu tanıtım ve eğitim toplantılarının ilkini geçtiğimiz Çarşamba İstanbul’da yaptık. Şubat ayı sonunda Bursa’daki toplantı dâhil olmak üzere 13 ilimizde daha kanunun getirdiği yenilikler, yükümlülükler ve fırsatlar anlatılacak, sektörün görüş ve önerileri değerlendirilecektir.

Değerli Dostlarım;

Bugün İnegöl’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade ediyor, İnegöl Gümrük Müdürlüğü’müzün İnegöl’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.