hy1b8banner h3Banner 20Banner 4

Konuşmalar önceki sayfa

15.12.2011 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN HAYATİ YAZICI'NIN TÜRKİYE - MOLDOVA KEK VI. DÖNEM TOPLANTISI KAPANIŞ KONUŞMASI

15-16 ARALIK 2011 - ANKARA
Çok Kıymetli Başbakan Yardımcısı LAZAR,
Moldova ve Türk Heyetinin Değerli Üyeleri,
Değerli Basın Mensupları,

Sözlerime, Türkiye - Moldova Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı vesilesiyle; çok yakın kültürel, ticari ve ekonomik ilişkiler içinde bulunduğumuz dost ülke Moldova'nın Başbakan Yardımcısı Sayın Valeriu LAZAR'ı ve beraberindeki heyeti ülkemizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum.

Karma Ekonomik Komisyonu’nda, teknik heyetlerimiz çok verimli çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu çalışmaların sonucunda, az sonra Sayın Başbakan Yardımcısı ile imzalayacağımız Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Protokolü hazırlandı.

Bu minvalde, her iki ülkenin heyetlerinin mensuplarına çalışmaları için teşekkür ediyorum.

Kıymetli Misafirler;

Karadeniz Bölgesi’nde güvenilir ortaklarımız arasında yer alan Moldova ile geçmişe dayanan, ticari ve sosyal ilişkilerimiz bulunmaktadır.

Her iki ülkenin iş çevresi, ikili ilişkilerimizin temelini sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına büyük çabalar sarfetmektedir.

Sayın Başbakan Yardımcısı,

Ülkemizi ziyaretiniz kapsamında, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Moldova İş Konseyi Toplantısı’na başkanlık etmeniz ülkelerimizin özel sektörlerine destek olmak bakımından büyük önem arz etmektedir.

Zira,  ülkelerimiz arasında dengeli ve sağlıklı ticari münasebetlerin devamlılığı her boyutta ele alınması gereken özel bir projedir.

Bölgesinin lokomotifi konumunda olan Türkiye ekonomisi, gelişmiş ülkelerde etkileri hala hissedilen global ekonomik krize rağmen 2010 yılını 300 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi ile kapatmıştır.

 • Ülkemizin ekonomisi 2010 yılında %9 büyümüştür.
 • Bu yılın ilk yarısında ortalama yüzde 10,2 üçüncü çeyreğinde ise yüzde 8,2 büyüdük.

Böylece Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi konumunu sürdürmektedir.

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ise 16. ve Avrupa Birliği Bölgesi’nde 6. sıradayız.

Kaydedilen bu başarıların, 2002 yılından bu yana kesintisiz devam eden reformlar sayesinde elde edildiğini iftiharla belirtmek isterim.

Bununla birlikte, zenginliğimizin Moldova gibi dost ülkelerle paylaşıldıkça çoğalacağını düşünüyorum.

Ticari ilişkilerimizin, bu dileklerimi de haklı çıkaracak mahiyette geliştiğini görmek memnuniyet vericidir.

 • Dünya Ticaret Örgütü'nün 2010 yılı verilerine göre Türkiye, Moldova'nın en çok ihracat yaptığı 4’üncü ve ithalatındaki en önemli 5’inci ülke konumundadır.

Ticaret yoluyla kalkınma projeleri ve finansman çözümleri bakımından da Türkiye her daim Moldova'ya desteğini sürdürme kararlılığındadır.

Kıymetli Misafirler;

İki ülke ilişkilerini çok özel kılan bir diğer unsur da Moldova'da yaşayan soydaşlarımız Gökoğuzların mevcudiyetidir.

Sayın Başbakan Yardımcısının ziyareti vesilesiyle Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Sayın Mihail FORMUZAL'ın da şu anda aramızda bulunmasından duyduğumuz heyecanı ifade etmek isterim.

Son derece müspet ilişkilerimizin yanı sıra, soydaşlarımıza gösterilen ihtimam ve hassasiyet de Moldova'nın ülkemiz açısından önemini misliyle artırmaktadır.

Öte yandan, bölge politikalarımız ve taahhütlerimiz de göz önünde bulundurulduğunda, Moldova ile ülkemiz arasında benzerlikler bulunmaktadır.

 • Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2010 yılında her iki ülkenin en önemli ticari partnerleri arasında Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu öne çıkmaktadır.
 • Moldova ayrıca halihazırda ülkemizin Gümrük Birliği ortağı olan Avrupa Birliği ile serbest ticaret müzakerelerini sürdürmektedir.
 • 2003 yılında imzaladığımız “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması” 2004 yılından bu yana başarıyla uygulanmaktadır.

Kıymetli Misafirler;

Karma Ekonomik Komisyonu Mekanizması; ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur.

Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu’nun 6’ncı Dönem Toplantısı vesilesiyle,

 • Ticari ve Ekonomik İlişkiler,
 • Tarım Alanında İlişkiler,
 • Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanında İlişkiler,
 • Yatırım Alanında İlişkiler,
 • Ulaştırma Alanında İlişkiler,
 • Enformasyon Alanında İlişkiler,
 • Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirmesi ve Akreditasyon Konuları,
 • Sağlık Alanında İlişkiler,
 • Çevre Koruma Alanında İlişkiler,
 • Meteoroloji Alanında İlişkiler,
 • Bilim ve Teknoloji Alanında İlişkiler,
 • Sanayi Alanında İlişkiler,
 • KOBİ Alanında İlişkiler,
 • Eğitim Alanında İlişkiler,
 • Kültür ve Turizm Alanında İlişkiler,
 • Teknik Yardım Alanında İlişkiler

gündem başlıkları halinde işbirliği imkânlarını geliştirmek üzere görüşülmüş ve önümüzdeki sürece dair bir yol haritası oluşturulmuştur.

Bugün gerçekleştirilen Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarının, özellikle ekonomik ve ticari alanlardaki taahhütlerimizi somut işbirliğine dönüştürme iradesi ve azmi ile devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.

Değerli Başbakan Yardımcısı, bu vesileyle,  size ve Moldova halkına saygı ve sevgilerimi sunuyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.