b5Kooperatifçilik Eylem Planıhy_rteb7hy1

Konuşmalar önceki sayfa

17.11.2011 BAKANLIK LANSMANI, İSTANBUL

Basınımızın Değerli Mensupları, Kıymetli Misafirlerimiz;

Hepinize hoş geldiniz diyor, en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

29 Ağustos 2007’de kurulan 60. Cumhuriyet Hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak Gümrük Müsteşarlığında başlattığımız hizmetlere, 6 Temmuz 2011’de kurulan 61. Cumhuriyet Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak devam ediyoruz.

Bu yeni dönemde, Gümrük Müsteşarlığı’nın yanı sıra daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan 4 Genel Müdürlük; İç Ticaret, Esnaf ve Sanatkârlar, Kooperatifçilik ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlükleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında birleştirildi.

Bu geçen 4 sene içerisinde birimlerimizde önemli çalışmalar yapıldı, projeler başlatıldı. Yeni Bakanlık yol haritamızın temelini ve vizyonumuzu oluşturan ve hali hazırda birçoğu devam eden bu çalışmalardan kısaca söz etmek istiyorum.

 1. “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda” yapılan değişikliklerle; AB Gümrük Mevzuatında yapılan değişiklikler gecikmeksizin kendi mevzuatımıza kazandırıldı,
 2. 2010 yılında Gümrük Müsteşarlığımızca yaklaşık 40 milyar TL vergi tahsilatı yapılmıştır. Bu tutar toplam vergi gelirlerimizin % 19’unu teşkil etmektedir.
 3. “Uzlaşma Müessesesi” oluşturuldu. Artık gümrük vergileri ve cezalarında vergi mahkemelerine gitmeden önce uzlaşmanın yolu açıldı.
 4. “GÜMKART” uygulaması ile; gümrüklerde ödemelerin elektronik para kartı ve internet bankacılığı aracılığıyla ödenmesi sağlandı.
 5. Kapıkule, Cilvegözü, Hamzabeyli, Sarp Gürbulak, İpsala, Habur sınır kapıları; “Yap-İşlet-Devret Modeliyle” yenilendi. 11 sınır kapımızdaki yenileme çalışmaları da devam etmektedir.
 6. 6 yeni gümrük laboratuvarı kuruldu. Buralarda ülkemize giren ve çıkan tüm ürünlerin analizlerini en düşük maliyetle ve en hızlı şekilde yapıyoruz.
 7. “Hızlı kargo taşımacılığı” kapsamındaki elektronik takip sistemine geçerek, tüm ürünleri ve işlem yapan tüm kesimleri kayıt altına aldık.
 8. "Elektronik Beyanname" uygulaması ile; dış ticaret firmaları tarafından gümrük idarelerine sunulan dosyaların elektronik ortamda gönderilmesi ve yükümlülerin elektronik ve mobil imza ile beyanname vermeleri sağlanmıştır. Tüm başvurular, sözleşmeler ve tespit raporları da elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmiştir.
 9. Gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgelerin sayısı azaltıldı. Böylece; gümrük kontrollerinin etkinleştirilmesi ve hızlanması sağlandı.
 10. Hayata geçirilen “Roder-net sistemi” ile taşıyıcının bireysel teminat vermesi ortadan kaldırılmış, roder tarafından verilen teminat kapsamında transit işlemleri gerçekleşmektedir.
 11. İhracatta KDV iadesi ve Dahilde İşleme Taahhüt kapatma işlemleri hızlandırılmıştır.
 12. “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği” uygulamasını başlattık. Böylece; gümrük iş ve işlemlerinin birleştirilmesi, idari yüklerin azaltılması ve antrepolardaki denetimin daha etkili hale getirilmesi sağlanmıştır.
 13. Araç ve konteyner tarama sistemleri sayısını (X-RAY) 4’den 18’e, operatör personel sayısını da 46’dan 104’e çıkardık.
 14. “Gümrük kapıları Güvenlik Sistemi Proje Kapasitesi Arttırımı” ve Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri için; 10 devriye botu, 7 ani müdahale botu, 14 donanımlı mobil takip aracı alındı. 10 devriye botu, 5 mobil tarama sistemi ve 25 mobil aracın alımı süreci de tamamlanmak üzeredir.
 15. “Tır karnesi” kapsamında yapılan işlemlerde, başta “güzergâh zorunluluğunun kaldırılması” olmak üzere çok sayıda kolaylık sağlandı.
 16. Gümrük yer ve sahalarında “Adli kolluk” görevi yapan personel sayısı 719 kişiye yükseltilmiştir.
 17. Acentelerin varış ve kalkış dilekçelerini elektronik ortamda verebilecekleri “Gemi Takip Programı”; 37 Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve limanlarda kullanıma açıldı.
 18. “Araç Takip Programı” kurulumu tamamlandı ve 26 gümrük idaremizde uygulamaya geçildi.
 19. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile İşbirliği Protokolü imzalandı,
  Radyasyon tespit sistemleri kapılarımıza ve gümrüklerimize yerleştirildi, Portal dedektör sayısı 49’a, taşınabilir dedektör sayısı da 93’e çıkarıldı.

  Kapılarımızda aldığımız bu tedbirlerle, ülkemize özellikle Uzakdoğu’dan girecek mallar kontrolden geçiriliyor.

  (Bildiğiniz üzere; 11 Mart 2011’de Japonya’da meydana gelen deprem sonrası nükleer santralde meydana gelen patlamalar ciddi radyoaktif sızıntılara neden oldu.)
 20. “Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi”nin kurulması ve “Sonradan Kontrol Yönetmeliğinin” yayınlanması ile gümrüklerde yapılan fiziksel denetimler azaltılmıştır.
 21. Komşu Ülkelerle “Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımı” konusunda anlaşmalar imzalandı. Bu sistem; çıkışta beyan, girişte kontrol esasına ve elektronik yolla ön bilgi değişimine dayanmaktadır.
 22. Rusya ile “Basitleştirilmiş Gümrük Hattı” oluşturuldu. İki ülke arasında eşya gümrüğe gitmeden ön bilgi sağlanarak, ithalat işlemlerinde güvenli ve süratli uygulama amaçlandı.
 23. “İpek Yolu Gümrük İdaresi Platformu” ülkemizin girişimleriyle başlatıldı. Çin’den Türkiye’ye uzanan rotada; gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, sınırlarda bekleme zamanlarının ve maliyetlerinin azaltılması bölgede gümrük işlemlerinin uyumlulaştırılması hedeflenmektedir. Bu yıl 4. Forum toplantısı 15 ülkenin katılımıyla Batum’da yapıldı.
 24. “Serbest Ticaret Anlaşması” imzalanan ülke sayısı 18’e , “Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması” imzalanan ülke sayısı da 53’e yükseltilmiştir.
 25. “Fikri Mülkiyet Hakları Programı” uygulamaya geçirildi. Sahte eşyayla mücadelede etkinliğin arttırılması amaçlanmıştır.
 26. AB projeleri Uygulamalarına hız verildi. %75’i AB kaynakları, %25’i de ulusal kaynaklarla finanse edilen bu projelerle 2007 yılından bu yana toplam 32 milyon 497 bin 139 Euro tutarında kaynak kullanılarak teknik altyapımız modernize edilerek güçlendirilmiştir.
 27. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının yerinde çözülebilmesi amacıyla 7 ülkede yurtdışı teşkilatımız hizmet vermeye başladı.
 28. Tüm ilgili tarafların dış ticaret tedbirlerini internet üzerinden sorgulama imkanı bulacağı “Topluluk Entegre Tarifesine uyum çalışmaları” başlatıldı.
 29. “Hukuk Bilgi Sistemi” kurulmuş, Adalet Bakanlığı ile "Ulusal Yargı Ağı Projesi" protokolü imzalanarak faaliyete sokulmuştur.
 30. “Döküman Yönetim Sistemi” oluşturuldu. Kurum içi yazışmaların tamamı elektronik ortama alındı, merkez taşra arası yazışmaların hızı artırıldı, israfın önüne geçildi.
 31. Adil bir personel rejimi yönünde önemli adımlar atıldı. Kariyer ve atama sisteminde objektif kriterlere göre bilgisayar ortamında elektronik atama sistemine geçildi.

Bunlar yaptıklarımızın bazıları. Bir de halen devam eden ve yakın zamanda hizmete sunacağımız çalışmalarımız var.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın yeniden yapılanma döneminin programını bugün ilk kez sizler aracılığıyla kamuoyuna sunuyoruz.

Süreklilik içerisinde geleceğe bakışımızı, hedeflerimizi ve yeni Türkiye’nin inşa edilme sürecinde önemli adımları içeren bu eylem planımız; 21. Yüzyılın yükselen ülkesi olarak Türkiye’nin, bölgemizde ve dünyada hak ettiği konumu pekiştirmek üzerine kuruludur.

EKONOMİK GÖRÜNÜM

Bildiğiniz üzere, küresel ekonomik krizin etkisiyle dünya ekonomisinde son yıllarda küçülme yaşanmaktadır.

Türkiye ekonomisi ise zamanında alınan ve kararlılıkla uygulanan politikalar sonucunda küresel krizin olumsuz etkilerinden hızla uzaklaşmış dikkat çeken bir büyüme sürecine girmiştir.

2002 yılında Ak Parti Hükümeti iktidara geldiğinde dünyanın 26. büyük ekonomisi olan Türkiye, şu anda dünyanın en büyük 16. Avrupa’nın ise en büyük 6. ekonomisi konumundadır.

2002 yılında 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz bu sürede 3,5 kat artarak 2010’da 300 milyar dolara ulaşmıştır.

Ekonomimizin son 10 yılına damgasını vuran yapısal reformlar ve bu reformların titizlikle ve kararlılıkla uygulanması sonuç vermiştir. Türkiye artık dünyaya örnek gösterilen bir ülkedir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN YENİ YAPISI

Bu çerçevede gümrüklerde iç ticarette icrai faaliyetleri yürüten Bakanlığımızı, ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedeflerimiz;

 • Yasal ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak,
 • Yasa dışı ticareti en modern yaklaşımlarla engellemek,
 • Ticarette yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek sektörel büyümenin önünü açmak,
 • Esnafımızı ve kooperatiflerimizi çağı yakalayan rekabetçi bir yapıya kavuşturmak,
 • Piyasa gözetimi ve denetimini etkin bir şekilde yaparak tüketicinin haklarını en çağdaş seviyede korumak,
 • Ve kayıt dışılığı ortadan kaldırmak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni yapısıyla, ülkemizi dünyanın en kolay ve güvenli ticaret yapılan ülkelerinden biri haline getirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflere erişmeyi;

 • Tüm iş ve işlemleri standardize ederek,
 • Şeffaflık ve takip edilebilirliği sağlayarak,
 • Gümrükler başta olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm alanlarda elektronik ortamın üstünlüğünden faydalanarak yapacağız.

Bu yeni yapı; Bakanlığımızın hizmet verdiği alanlarda külfet oluşturan değil, kolaylaştıran ve destekleyen bir yapıdır.

Bütün işlemleri açık, net, kısa ve hızlı hale getiriyoruz.

İşte Bakanlığımızın en önemli görevi de bu noktadadır.

Halkımızın gerek üretici, gerek ticaret erbabı ve gerekse tüketici olarak hiçbir hakkını feda edemeyiz.

TİCARETTE “GÜVEN” ESASTIR

Biz çok köklü bir gelenekten gelen bir milletiz. Devlet geleneği açısından herhalde dünyada çok az millet bizim kadar köklü bir tarihi geçmişe sahiptir.

Bu topraklar dünya tarihinde ticaretin ve önemli ulaşım yollarının merkezi olmuştur. Nitekim Anadolu’nun, tarihte ilk gümrük işlemlerinin yapıldığı yer olduğu söylenir.

Bu topraklar İpek Yolu ticaretin can damarı olmuştu. Neden?

Çünkü dürüstlük, yardımseverlik ve güvenilir ticaret Anadolu topraklarında her zaman hâkim olmuştur.

Burada hemen ifade etmeliyim ki Türkiye’nin önderliğinde başlatılan ve Türkiye’den Çin’e kadar güzergah üzerindeki ülkelerin oluşturduğu “İpek Yolu Gümrük İşbirliği Girişimi” ile İpek Yolu ticaretini yeniden canlandırıyoruz. Bu yıl Batum’da 4. Toplantısı yapılan “İpek Yolu Projesi”; bu coğrafyada “ticari faaliyette bir buluşmanın” yol haritasıdır.

Hedefimiz; komşu ülkeler başta olmak üzere;

 • Aramıza örülen psikolojik duvarları yıkmak,
 • Ekonomilerimizi güçlendirmek,
 • Siyasi olarak en üst düzeyde temaslarımızı arttırmaktır.

Bu proje tamamlandığında çok büyük miktarda mal ve üretim araçları, Orta Asya'dan Avrupa'nın diğer ucuna veya Avrupa'dan Orta Asya'ya transfer edilebilecektir.

TEŞKİLAT YAPISINDA YENİLENME

Bakanlık olarak, merkez teşkilatında 9’u genel müdürlük toplam 18 birimle hizmet veriyoruz.

Yeniden yapılandırma süreci doğrultusunda 20 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile 81 İl Ticaret Müdürlüklerimizin teşkilatlanması çalışmaları da devam etmektedir.

Kadro sayımız toplamda 17 bin 723’e ulaşmıştır. Bu sayının 10 bin 553’ü dolu, 7 bin 170’i boş kadrodan oluşmaktadır.

Ülkemizin 24 kara, 7 demiryolu, 54 deniz ve 47 hava olmak üzere toplam 132 sınır kapısını kapsayan 143 Gümrük İdaresi bulunmaktadır.

2011 Ocak-Eylül döneminde gümrük idarelerimizde;

 • 1 milyon 624 bin beyanname ile 181,6 milyar dolarlık ithalat,
 • 1 milyon 934 bin beyanname ile 99,5 milyar dolar ihracat olmak üzere
  Toplam 281 milyar dolarlık dış ticaret işlemi
 • 35 milyon 169 bin 580’i gelen, 34 milyon 431 bin 342’si giden olmak üzere
  Toplam 69 milyon 600 bin 922 yolcu,
 • 4 milyon 530 bin 501 i gelen, 4 milyon 517 bin 267 si giden
  Toplam 9 milyon 47 bin 768 araç giriş-çıkışı gerçekleşmiştir.

MODERN GÜMRÜK ANLAYIŞI

Günümüzde modern gümrük idarelerinin iki temel hedefi; yasal ticareti kolaylaştırmak ve hızlandırmak, yasadışı ticaret ve kaçakçılıkla etkin biçimde mücadele etmektir.

Artık gümrük idareleri, her geçen gün artan uluslararası güvenlik tehditlerinin yok edilmesinde de anahtar idareler haline gelmişlerdir. Bu süreç gümrük idarelerine; çevre ve halk sağlığının, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasından, uluslararası arz zincirinin güvenliğinin sağlanmasına kadar uzanan çok sayıda yeni görevler yüklemektedir.

 • Dünya ile yarışan,
 • Risk algısı yüksek,
 • İç ve dış denetimi etkin,
 • Yasal ticareti kolaylaştıran,
 • Yasa dışı ticarete göz açtırmayan
  bir gümrük sistemi için yeni adımlar atıyoruz.

KÂĞITSIZ GÜMRÜK – ELEKTRONİK DÜNYA
Değerli Basın Mensupları;

Elektronik medyanın tüm medya ve iletişim dünyasını nasıl değiştirdiğini en iyi sizler biliyorsunuz.

Dünya Gutenberg’le bir devrim yaşamıştı ve yazılı teknolojiye geçmişti.

Bugün ise elektronik devrimi yaşıyoruz.

Dünya siyasetinin sosyal medyada şekillendiği bir çağda kâğıtlarla onlara eklenen evraklarla ticari işlemlerin günlerce sürmesi kabul edilemez.

“Kâğıtsız beyan” projemizle gümrüklerde iş yapma şeklini tamamen değiştiriyoruz. Gümrük idaresince güvenirliliği onaylanmış firmalar, gümrük beyannamesini elektronik ortamda gümrüğe sunarlar; beyannameye eklemeleri gereken belgeleri ise sonradan kontrol edilmek üzere ofislerinde muhafaza ederler.

Bakanlığımızın “kâğıtsız beyandan” sonraki hedefi, gümrük beyannamesine eklenen elektronik ortamdaki taranmış belgeleri de tamamen kaldırmaktır.

Böylece gümrük işlemlerini kâğıtsız ve insansız bir ortamda uygulanır hale getiren "tek pencere" uygulamasına geçeceğiz.

Bu uygulamalarla; ticaret erbabımızın izinlerle, uygunluk belgeleriyle kaybettiği zamanı minimuma indireceğiz, maliyetlerini azaltacağız.

Tüm kurumlar, gümrük işlemleri sırasında istenen belgeleri doğrudan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sistemine elektronik ortamda gönderirler.

Gümrükler, ülkenin teşebbüs gücünü, rekabetini arttıran yerlerdir.

Herhangi bir hizmetimizin “dünyanın en iyisi” standardına yakın veya denk olmadığı noktada, biz rekabetten vazgeçiyoruz demektir.

Biz de bu noktadan hareketle; Dünyanın en iyi, en güvenli ve en hızlı gümrük idarelerini oluşturarak müteşebbislerimizin rekabet gücünü arttırmak hedefiyle yola çıktık.

 • Gümrük mevzuatımızı yeniledik, “Ortak Transit” sistemine ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturduk.
  • AB'ye yönelik taşımalarda, belge maliyeti olmaksızın ve alternatiflerine göre daha düşük maliyetle teminat kullanarak transit işlemi gerçekleştirebileceklerdir.
  • Ortak transit rejiminde nakliyecimiz, gerek Türk gümrük idarelerinde gerekse AB gümrük geçişlerinde daha az işlem ile karşılaşılacaktır.
  • Ayrıca nakliyeci elektronik beyanı her aşamasında izleyip, taşımanın sürecini takip edebilecektir.
 • Gümrük Antrepolarının Perakende Sektörüne Hizmet Veren Lojistik Dağıtım Merkezlerine Dönüşümü”nü sağladık.
  Vergi maliyetinin ihracatçılarımız için ortadan kaldırılması, ülkemizin üretim ve lojistik merkez olma özelliğinin korunması amacıyla Bakanlığımız ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ortak çalışmalarıyla “Gümrük Antrepolarının Perakende Sektörüne Hizmet Veren Lojistik Dağıtım Merkezlerine Dönüşümü” sağlandı.
  • Türkiye genelinde 560 genel ve 624 özel antrepo bulunmaktadır.
 • “Hızlı Kargo” elektronik sistemini Mart 2011’de hayata geçirdik.

  Bu uygulama ile ticari niteliği olmayan şahsi kullanıma mahsus bir gönderi için, alıcısının gümrük idaresine gelmesine gerek kalmaksızın ve kargo firması ya da posta idaresine taşıma hizmeti karşılığı vereceği ücret ile, varsa ödemesi gereken tek ve maktu vergi dışında herhangi bir maliyete katlanmaksızın, kapıdan kapıya teslimat yapılması mümkündür.
 • “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği” uygulamasını başlattık.

  Firmalara, güvenilirliklerinin derinlemesine kontrol edildiği bir inceleme süreci sonunda özel bir statü ve sahip oldukları güvenilirlik seviyeleri ile paralel olarak birtakım imtiyazlar tanınır. Ayrıca, uluslararası anlaşmalarla tesis edilen karşılıklı tanımalar yoluyla, bu firmaların yabancı ülke gümrük idarelerinde de ayrıcalıklı muamele görmeleri sağlanır.
 • Gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında danışma organı niteliğinde olan Gümrük ve Ticaret Konseyi’ni oluşturduk.

  Konsey, gümrük ve ticaret mevzuatı ile politikalarına ilişkin güncel ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, gümrük ve ticaret politikası oluşturulması için önerilerde bulunur.
 • Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak, buraların takip ve muhafazasını sağlamak üzere “Acil Müdahale Timleri”ni kurduk.
 • Türkiye'nin artan dış ticaret hacmine paralel olarak;
  • Tüm sınır kapılarımızı Yap-İşlet-devret modeliyle yeniliyoruz.
  • Gürcistan, İran ve Suriye ile “Sınır Kapılarının Ortak Kullanımı” uygulamasına geçiyoruz.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında teknik cihaz kapasitesini sürekli güncellemekte ve arttırmaktayız.

 • “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı” hazırladık ve yürürlüğe soktuk.
  Bakanlığımızca bu yılın ilk 9 ayında 222 olayda 30 Milyon TL değerinde 10 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
 • Bu yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 2 bin 132 operasyonda Toplamda 407 milyon TL değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalanmıştır.
 • Halen çeşitli kara sınırları ile hava ve deniz limanlarında 23’ü narkotik, 5’i çay tütün ve 4’ü de patlayıcı olmak üzere toplam 32 Dedektör köpeğimiz bulunmaktadır.

TİCARET ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER

Diğer taraftan, ticaret erbabımıza, esnaf ve sanatkârlarımıza, kooperatiflerimize ve 74 milyon tüketicimize hizmet etmek üzere;

 • Ekonominin ticari işletmelerimiz yönünden rekabetçi ve yenilikçi bir noktaya taşınması hedefi doğrultusunda 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu oluşturduk.
 • Ticarette şeffaflığın sağlanması noktasında farklı kurumlar tarafından toplanan verilerin tek çatı altında birleştirilmesini sağlayan Merkezi Kayıt Sicil Sistemi (MERSİS)’i kuruyoruz.

  Ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve yine bunlara ait işletmelere ilişkin bilgiler merkezi veri tabanına kaydedilir ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilir.
 • Sebze ve meyve ticaretinin her aşamasını kayıt altına almayı ve gıda güvenliğini yine elektronik düzlemdeki Hal Kayıt Sistemi ile sağlayacağız.
  Sebze ve meyve ticaretine ilişkin veriler sistemde kayıt altına alınır, bildirimler sonucunda oluşacak ürün künyeleri ile tüketilen ürünlerin nerede ve ne zaman üretildiği gibi bilgilere ulaşılır, sebze ve meyvelerin fiyat ve miktar bilgilerine erişilir.
 • Hayata geçirdiğimiz “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sistemi” Türkiye de bir ilki oluşturmaktadır.
  Tarım ürünlerinin sınıf, kalite ve standartları, yetkili sınıflandırıcı laboratuarlarca belirlenir ve ardından söz konusu ürünler modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanır. Bu ürünlerin ticareti, düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla konusunda uzmanlaşmış, uluslararası alanda da faaliyet gösterebilen ürün ihtisas borsasında yapılır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Değerli Basın Mensupları;

Tüketici haklarının korunması ve uygulanmasında da önümüzdeki dönem çok önemli bir uygulama süreci olacaktır.

 • Her tüketicinin hakkını koruyan, bunu da sadece tüketim aşamasından sonra değil, üretim aşamasında gerçekleştiren bir sistem getiriyoruz. Hammaddelerin kapılarımızdan girişinde yapılan denetimlerle ve piyasa denetim elemanlarımızla, tüm ürünler başta sağlık kriterlerine uygunluk testlerinden geçirilerek vatandaşımızın hakkını koruyoruz.
 • Ürünlerin üzerinde yer alan kimlik bilgileriyle tüketiciler o ürünün nerede, kim tarafından yetiştirildiği bilgisini, tüm özelliklerini görecek ve bu bilgiler elektronik ortam üzerinden takip edilebilecektir.

Bu yapı Hal Kayıt Sistemi ile sebze meyve üretiminde ve satışında uygulamaya konulacaktır.

M-Tüketici projesiile; Geleneksel hak arama yöntemlerinin yarattığı emek, zaman ve para kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

 • Tüketicilerin mobil cihazlarla işlem yapmalarını mümkün kılacak ücretsiz yazılımlar ve uygulamalar geliştirilerek, tüketicilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın kullanması sağlanacaktır.
 • 74 milyon tüketicimizin sorunlarını da elektronik sistemler yoluyla, hızlı ve kolay bir şekilde çözümleme amacıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)’i oluşturuyoruz.

Bu sene okul öncesinde yaptığımız denetimlerde güvensizliğine ilişkin şüphe duyulan toplam 132 farklı üründen numuneler alınarak testler yapıldı. Yapılan denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin %53’ünün, deri ürünlerinin de %77’sinin güvensiz olduklarını gördük ve toplattık. Bakanlık olarak hedefimiz, tüketiciye sunulan tüm ürünlerin %100 güvenli olması ve halkımızın gönül rahatlığı ile bu ürünleri satın alıp, kullanmasıdır.

Bu noktada, vatandaşımızın sağlığı ile oynayan kötü niyetli üretici ve dağıtıcılara asla müsamaha gösterilmeyecektir.

Bu denetimler sonucunda bu alanda uzman denetimci ihtiyacı olduğunu tesbit ettik.

Bu çerçevede yakın dönemde Piyasa denetimi için bin gümrük denetim uzmanını istihdam ederek sadece denetim hizmetlerinde çalışmalarını sağlayacağız.

ESNAF-SANATKÂRA YÖNELİK HİZMETLER

Ülkemizde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna bağlı 13 mesleki federasyon ve 82 birlik bünyesindeki 3 bin 111 odaya kayıtlı yaklaşık 2 milyonesnaf ve sanatkâr bulunmaktadır.

 • Önümüzdeki dönemde, yine esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik olarak yeni kredi, destek ve teşvik mekanizmaları kurmak suretiyle esnaf ve sanatkârlarımıza olan desteğimizi daha da artıracağız.
 • Ekonomideki dinamizmin kaynağı olan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerimize destek olmaya devam edeceğiz.
 • 10 Nisan 2010’da yürürlüğe giren Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP), esnaf ve sanatkârlarla ilgili hazırlanmış ilk eylem planıdır.
 • Bu plan çerçevesinde esnaf ve sanatkârların, kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi; vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda katılımcı bir anlayışla geliştirilen projeler aşamalı olarak hayata geçirilmektedir.
 • Uygulamayı Bakanlığımızın da dâhil olduğu 14 sorumlu ve 23 ilgili kuruluş gerçekleştirmektedir. Bu noktada Bakanlık olarak, eylem planında yer alan tedbirlerden sorumlu ve ilgili tüm kuruluşların çalışmalarını takip ederek esnaf ve sanatkârlarımıza daha fazla hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz.

KOOPERATİFLER

Türk kooperatifçiliğinin layık olduğu seviyeye ulaştırılması amacıyla Kooperatif Destekleme Projesi ve Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi’nihazırladık.

 • Bakanlığımız önümüzdeki dönemde Kooperatiflerin mali imkânsızlıklar ile gerçekleştiremedikleri üretim ve istihdama katkısı olacak projelerini destekleyecektir.
 • Bu kapsamda “Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES)” Etüt Projesi 2012 yılında uygulanacaktır.

Bu kapsamda kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri teşvik ederek finansal destekler sağlanacaktır.

 • Küçük sermaye ve kullanılamayan işgücünün birleşmelerini teşvik eder
 • Kentlerdeki işsizliğin azalmasını sağlar
 • Üretimin artması ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasını sağlar
 • Kadının işgücü piyasasında daha fazla yer almasını ve emeğinin ekonomiye kazandırılmasını sağlar
 • Bakanlığımızın diğer hizmet alanlarında olduğu gibi Kooperatif işlemlerinin de elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak e-kooperatif Sistemini de oluşturuyoruz.

Tüm bu projelerle amacımız bakanlık birimlerini milletimize seri ve etkin bir şekilde hizmet eder hale getirmektir.

Vatandaşımızın ihtiyacına çözüm üreten bir Bakanlık olarak hepimizi derinden üzen Van depreminde zarar gören vatandaşlarımıza Tasfiyelik duruma gelmiş ve gümrüklerde yakalanan eşyaların gönderilmesi için acil bir düzenleme yaptık. Bu eşya ve gıda ürünleri laboratuarlarda sağlık denetiminden geçti ve Van’a gönderildi.

Değerli Basın Mensupları;

Bu değişimi sizlerin de takip etmeniz, her adımda gerek destek ve gerekse eleştirilerinizle yanımızda olmanız daha iyi hizmet etme konusunda bizleri güçlendirecektir.

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, Bakanlığımızın bu yeniden yapılanma sürecini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.