b2Banner 4Banner 19Banner 21b3

Altsayfa Haberleri önceki sayfa

20.03.2012 ”TTK’nın Ana Hedefi, Güçlü İşletmeler, Güçlü Sermaye Şirketleri ve Güçlü Türkiye’dir”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunuyla ilgili olarak, ''Bu değişiklikler olacak. Bu değişiklikleri yapamazsak ne dünya çapında marka oluşturabiliriz ne de ihracatımızı artırabiliriz'' dedi.


 


Bakan Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen ''Yeni Türk Ticaret Kanununun Mükelleflere Etkileri'' konulu konferansta, mevcut ticaret kanununun toplumun ihtiyaçları ve değişen ekonomik şartlar karşısında yetersiz kaldığının herkes tarafından bilindiğini belirterek, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun çıkış noktasının da bu olduğunu söyledi.

 

Yeni Kanunun Tasarısının 11 yıl süren sistemli ve yoğun bir hazırlık sonucunda yasalaştığına dikkati çeken Yazıcı, söz konusu kanun gibi köklü değişimler karşısında sabırlı ve kararlı olmak gerektiğini savundu.

 

Yasaya muhatap olan tüm taraflardan kanuna ön yargıyla değil, ''Bizim için ne getiriyor ve sonucunda bizim için nasıl bir fayda sağlayacak?'' anlayışıyla bakmalarını isteyen Bakan Yazıcı, şunları kaydetti: ''Kanunun, internet sitesi kurulmasına, ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutulmasına, anonim ve limited şirketlerin bağımsız denetime tabi olmalarına ilişkin hükümleri dışında kalan düzenlemeleri 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Yeni Kanunun bütününe bakan herkes, bu Kanunun hakikaten Türkiye'de olması gereken şirket yapılarını ortaya çıkardığını görecektir. Bu Kanunun ana hedefi, güçlü işletmeler, güçlü sermaye şirketleri ve güçlü Türkiye'dir. Yeni Kanunla şirketlerimiz için beş temel hedef söz konusu olacak. Bunlar, 'kurumsal yönetim', 'şirketlerin sürdürülebilir olması', 'rekabet gücünün artırılması', 'kamu güveninin oluşturulması' ve 'şeffaflığın sağlanması' biçiminde özetlenebilir.''


-''Tek kişilik yönetim kurulu olabilecek''-


Kanunun uygulanmasıyla ticari hayatta güven ortamının tesis edileceğini, yatırımcılar için uygun ortamının oluşturulacağını, kayıt dışılığın önleneceğini, bilgi toplumunun gereği olan hizmetlerin yaygınlaşacağını ve girişimciliğin önünün açılacağını belirten Yazıcı, yeni Kanunla ilgili şu bilgileri verdi: ''Şirket birleşmelerinde aynı türden olma şartı kaldırıldı. Birleşme sözleşmesinin kapsamı daha somut hale getirildi. Şirketlere tür değiştirme imkanı sağlandı. Daha önceki mevzuatımızda bulunmayan tek kişilik anonim ve limited şirket ile şirketler topluluğu hukuku ilk defa bu Kanunla düzenlendi. Bunların yanında, artık tek kişilik yönetim kurulu da olabilecek. Bu tek kişinin pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayacak. Finansal tablolar, uluslararası raporlama standartlarına göre hazırlanacak.''


Yeni Ticaret Kanunu'nun öngördüğü ticari hayatın düzenlenmesine ilişkin yeni kuralların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için bu kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar öngörülmesinin doğal olduğunu belirten Yazıcı, kanunla ilgili eleştirilerin birçoğunun kanunun lafzıyla ve ruhuyla bağdaşmadığının görülebileceğini söyledi.

 

Bakan Yazıcı, yeni Kanundaki yaptırımların amacının işletmeleri ve şirketleri cezalandırmak olmadığının altını çizerek, kanundaki amacın ''kazan-kazan'' prensibi temelinde ticari hayatın tüm paydaşlarının daha sağlıklı ve güvenli iş yapabilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.